สินค้าในรถเข็น

การจัดส่งสินค้า

เว็บไซต์ Sillicons Studio จะคิดค่าบริการขนส่ง จากยอดสั่งซื้อสินค้า ในแต่ละออเดอร์ของลูกค้า โดยมีรูปแบบการคิดค่าขนส่งดังนี้

พื้นที่การจัดส่ง

กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์ ตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี

ยอดสั่งซื้อสินค้ารวมต่อออเดอร์ ต่ำกว่า 1000 บาท ค่าบริการขนส่ง 50 บาท

โดยราคาค่าขนส่ง จะถูกแสดงรายการในแบบฟอร์มสรุปรายการสั่งสินค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ ก่อนขั้นตอนการชำระเงินถัดไป

ระยะเวลาและเงื่อนไขในการให้บริการจัดส่งสินค้า

ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและเต็มที่ในการให้บริการในระยะเวลา 1 – 3 วัน

(ไม่รวมวันหยุดเสาร์และอาทิตย์) นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทำการชำระค่าสินค้า หรือ มีคำสั่งซื้อสมบูรณ์

ระบบจะแสดงระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ในรายการสินค้าที่ลูกค้าตรวจสอบ ตามที่อยู่ปลายทางที่ระบุไว้ และจะแสดงข้อมูลการจัดส่งแบบมาตรฐานเป็นขั้นต้น ในขั้นตอนสรุปการสั่งซื้อและการชำระเงิน

การจัดส่งสินค้าแต่ละรายการคำสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าอาจได้รับสินค้าแตกต่างเวลา และจำนวนกล่องสินค้าที่แยกตามรายการสินค้า ทั้งนี้บริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับอย่างรวดเร็วและครบถ้วนที่สุด ตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ

หากลูกค้าทำรายการสั่งซื้อสินค้าและมีการชำระเงินภายในเวลา 10.00 น. ของวันดังกล่าว สินค้าจะถูกจัดเตรียมและดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุดแก่ลูกค้า ภายในระยะเวลา 1 – 3 วัน

การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 5 วันทำการ บริษัทฯจะประสานงานกับบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างเร็วที่สุด

เมื่อลูกค้าได้รับการแจ้งการจัดส่งสินค้าจาก sillicons studio สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ปลายทางจัดส่ง ตามที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง เมื่อสินค้ากำลังนำส่งโดยบริษัทฯขนส่งเอกชน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า ได้ที่ Link : https://www.sillicons.com/ordertracking/

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าผ่านระบบการให้บริการของบริษัทขนส่งเอกชน โดยใส่รหัส เลขขนส่ง ( Tracking Number ) ที่แสดงอยู่ในรายการข้อมูลสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ดังนี้

บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส จำกัด Link : https://th.kerryexpress.com/th/track/

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า